Seniorengym

Tijdens deze lessenreeks krijgt u een gevarieerd sportaanbod. De lesgeefster maakt ook gebruik van verschillende sportmaterialen. U kan kiezen uit 5 verschillende sessies op maandag en vrijdag. Vooraf inschrijven is verplicht.

Sep

17